HOME

De DVD kwam in 1994 tot stand als een nieuw optisch medium onder de naam MMCD (Multimedia Compactdisc) en werd geintroduceerd door Sony en Philips. Later kwamen ook concurenten als Pioneer, Toshiba en Hitachi met een tegen product de SD (SuperDisc). De MMCD had een capaciteit van 3,4 Gb en de SD een capaciteit van 4,6 Gb. Door het grote verschil onderling werd door de filmindustrie en de computer industrie aangedrongen op een uniform formaat de DVD-Rom.

Door elf fabrikanten samen in een DVD-forum te laten samen werken werd getracht een algemeen geldende technologie te ontwikkelen. Dit mislukte omdat enkele producenten met de DVD-Ram bij het forum kwamen aankloppen en later anderen met het DVD+RW, het DVD-R en de herschrijfbare DVD-RW. Een duidelijke algemene standaard is dus nog steeds niet ontwikkeld.

 

De eerste officiele standaard voor een gespecificeerde schrijfmethode de DVD-RAM word bijna uitsluitend door de IT-industrie gebruikt, Hitachi, Panasonic en Toshiba houden zich momenteel wel bij deze standaard.

De technologie van Pioneer de DVD-R (authoring) voor de IT-industrie en de DVD-RW (algemeen) voor de consumenten markt maakt op dit moment een goede kans om een standaard te worden.

Fabrikanten als HP, Compaq en Apple verwerken deze technologie in hun computersystemen.

Maar vele fabrikanten wachten een definitieve selectie van een standaard of een mogelijke combinatie techniek van zowel DVD-RW als DVD+RW af.